Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR > Versie 1

Tekst 43: Livia (versie 1)

Marcellus, een beroemde jonge man, die Augustus als zoon had aangenomen, was zeer ziek. De hele familie van de keizer, zweeg angstig, wachtend op de afloop van de ziekte. In een hoekje hielden twee slaven van Livia, terwijl ze met zachte stem fluisterden, een gesprek.

Serpentia: De Griekse arts die onze meesteres liet komen is van mening dat Marcellus niet lang meer zal leven.

Probus: Ik hoop dat deze arts beter is dan de eerdere. Gisteren heb ik gehoord dat Livia hem uitschold,. omdat hij de reden van de ziekte van Marcellus niet kon vinden.

Serpentia: Ik meen persoonlijk dat Livia zelf deze onverklaarbare ziekte heeft veroorzaakt.

Probus: jij zult wel gestraft kunnen worden door de goden vanwege jouw overmoed! Onze meesteres is een nobele vrouw en ook de echtgenote van Augustus. Zij zal dat toch zeker niet doen.

Serpentia: Het staat vast dat zij dit heeft gedaan. Het bevalt haar niet dat Augustus Marcellus als zoon aannam. Nu zal Augustus een andere jongeman kiezen die hij als zoon zal aannemen en dan wie hij zijn dochter ten huwelijk zal geven. Hij zal wel de zoon van Livia, Tiberius kiezen. Dat wil Livia, aangezien zij hem in haar macht heeft. Als Augustus een andere jongeman zou kiezen, komt die jongeman om door Livia. En die is in gunst van de voornaamsten? Wij antwoorden Garrulus.

Probus: Wij antwoordden niet! Wij zeggen zodanig geen slechte woorden. Tot nu toe leeft Marcellus! Laten we bidden tot Jupiter en alle goden dat hij uit deze zeer zware ziekte zal herrijzen.

Garrulus: Marcellus is dood! Ik hoorde huilende vrouwen!

Probus: Ach helaas, wat een hard lot. Wat doet Augustus nu? Met wie gaat hij het koningsschap delen? Welke nieuwe zoon zal hij nu vinden? De goden geven onze voornaamsten wijsheid. Moge Fortuna steun geven aan de opvolger van Marcellus...

Serpentia: Dit doet meer ter zake- moge Livia steun geven aan de opvolger van Marcellus...

Livia: Geen geklets! Rouw, want onze geliefde voornaamste zoon wordt gemist door de dood. Ik hoop dat een nieuwe juiste zoon spoedig uit wordt gekozen en troost wordt gebracht!