Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 41: De idus van maart

Nadat ze op de Idus van maart ochtends vroeg uit een angstaanjagende droom was opgewekt zei Calpurnia tegen haar echtgenoot: O Julius, terwijl ik sliep zag ik dat jij in mijn schoot werd doodgestoken! En de gesloten deuren van de slaapkamer stonden plotseling vanzelf open. Deze dromen beschouw ik als voortekenen, die mij zeer bang maken. Ik smeek je, blijf thuis! Het is veel beter om vandaag niet naar buiten te gaan, want een groot gevaar bedreigt jou!
[8] Terwijl hij zacht haar haren streelde zei Caesar tegen zijn vrouw: Lieve Calpurnia, het is niets! Die angsten zijn zinloos. Je weet toch wel dat de verklaring van die dromen vaak dubbelzinnig is? Terwijl ik sliep, zag ik dat ik boven de wolken vloog, dat ik mijn rechterhand verbond met Juppiter. Wat betekent dit? Betekent het dat Juppiter mij steun geeft of dat ik spoedig zal sterven? Het is zeer van belang dat ik
aanwezig ben in de senaat, want belangrijke besluiten kunnen niet zonder Caesar genomen worden. Brutus zelf heeft bevestigd dat de senatoren zonder mij vandaag helemaal geen nuttige bijeenkomst kunnen hebben. Door plichtsgevoel gedwongen zal ik vandaag naar buiten gaan. Je wilt toch zeker niet dat ik mijn plicht verwaarloos? Ik beloof dat ik ongedeerd terug zal keren. Vervolgens verliet Caesar zijn echtgenote, die huilde en tevergeefs smeekte. Gekleed in zijn toga ging hij naar de senaat.
[24] Spurinna de ziener, die hem enkele dagen eerder had gewaarschuwd, kwam Caesar tegen toen die het senaatsgebouw naderde. Caesar zei, terwijl hij de ziener groette: Kijk, het is de Idus van maart. Er is echter/Maar er is nog niets slechts met mij gebeurd! Met een ernstig gezicht antwoordde Spurinna: Denk aan mijn woorden: pas op voor de Idus van maart! Gisteren vloog een winterkoninkje, dat een lauriertak droeg, het senaatsgebouw in. Terwijl hij gedurende korte tijd rustte zat hij op de vloer, toen plotseling vele andere vogels het senaatsgebouw binnenvielen en het winterkoninkje, dat op de vloer zat, doodden. Pas op: de Iden van maart zijn wel gekomen maar ze zijn nog niet voorbij gegaan!

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.997

Nieuw afgelopen maand: 24

Gewijzigd afgelopen maand: 39