Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 40: Veni, vidi, vici

VENI VIDI VICI 40

De koning van Egypte had een dochter en een zoon. Elk van beiden verlangde na de dood van hun vader naar het koningschap. De dochter Cleopatra had voor zichzelf hoop op het koningschap, maar haar broer wilde alleen koning zijn. Hij beval slaven om Cleopatra, die thuis was ingesloten, streng te bewaken. Intussen kwam die beroemde Caesar in Egypte aan. Cleopatra probeerde de hulp van Caesar te verkrijgen, want ze begreep dat ze zonder zijn hulp machteloos was. Ze liet een slaaf komen met de naam Apollodorus. Ze zei tegen hem: Het staat vast dat die grote leider gemakkelijk overwonnen wordt door vrouwelijke charme. Hij zal mij, een zeer mooie vrouw van twintig jaar, zeker geen weerstand kunnen bieden. Jij zult een grote beloning ontvangen, als je mij zult hebben geholpen.

De volgende dag ging Apollodorus naar Cleopatra, terwijl hij gewassen lakens droeg in een beddengoedzak. Hij zei tegen Cleopatra: Verborgen in deze beddengoedzak zult u kunnen vluchten. Want terwijl ik hetzelfde deed wat ik elke dag doe, heb ik op bevel van uw broer deze gewassen lakens aan u gebracht. Het zal gemakkelijk zijn om u als vuile lakens in een beddengoedzak deze slaapkamer uit te dragen. Lachend antwoordde Cleopatra dat hij deze list zeer goed had gevonden. Terwijl hij Cleopatra in de beddengoedzak droeg zei Apollodorus tegen de wachters die het huis bewaakten: Gegroet, vrienden. Open deze poort voor mij: deze last is nogal zwaar! Zo bevrijdde Apollodorus Cleopatra.

Appollodorus bracht haar naar de slaapkamer van Caesar, terwijl ze in dezelfde beddengoed zak lag. Want hij wist dat Cesar daar alleen zou zijn, zonder slaven, zonder bewakers en zonder soldaten. Apollodorus heeft gedaan alsof hij de lakens aan hem bracht, vervolgens heeft hij Caesar verbaasd terwijl hij de beddengoed zak opendeed, uit de zak stond een vrouw op met een mooi gezicht en met een zeer scherpe geest en met een zeer mooi uiterlijk, kwam zag en overwon Cleopatra. Nadat hij door de liefde ontvlamd was heeft hij haar een beetje later tot koningin van Egypte gemaakt.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.997

Nieuw afgelopen maand: 24

Gewijzigd afgelopen maand: 39