Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 39: Alea iacta est

Meisje: Waarom zijn de mannen op het forum zo angstig?
Man: De burgeroorlog is al begonnen! De dobbelsteen is geworpen, zodra Caesar de rivier Rubico is overgestoken. Er zal vast weinig genade worden geboden aan de mensen, die vechten in de burgeroorlog tegen het leger van Caesar. Wij hebben immers al lange tijd teveel onrust in onze stad verdragen. Ik hoop dat Caesar alle senatoren, die arrogantie en zucht naar weelde tonen, zal straffen voor de ogen van het volk met de dood.
Meisje: Wat zeg je? Wij zijn toch zeker niet barbaars? Wat hebben onze senatoren slecht gedaan?
Man: Ze hebben alles slecht gedaan! De menigte van vreemdelingen, die in de stad werkt, is enorm, terwijl wij, de Romeinen, dagloon nodig hebben. En de besluiten van de senaat zijn niet voordelig voor het armoedige volk, maar voor enkele rijke burgers, terwijl ze niets voor de staat doen. Maar Caesar, die grote taken voor het gewone volk verricht, zal alle vijanden van de staat doden.
Meisje: Jouw woorden over de dreigende burgeroorlog maken me bang, maar de verhalen over de dapperheid van Caesar, die tegen de barbaren vecht, bevallen mij zeer. Want ik heb vaak gehoord over wonderlijke zaken die in Gallië gedaan zijn. Het staat vast dat de mildheid van Caesar zeer groot is tegenover gevangen genomen vijanden. Bovendien wordt er bevestigd dat het uiterlijk van hem zeer mooi is. Ik zal het spoedig zelf zien: Caesar, terwijl hij vele duizenden van militairen brengt, zal immers binnen enkele dagen in Rome aankomen.
Man: Wat hoop je? Je weet toch zeker wel dat Caesar reeds Postumia, Lollia, Tertulla, Servilia, Tertia en vele andere vrouwen lief heeft gehad en heeft afgewezen?
Meisje: Eerst hoop ik dat Caesar de stad in bezit zal krijgen zonder bloed, zonder kracht, en zonder gewelddadigheid. Daarna zal de grote leider mij zien, laten komen en lief hebben.
Man: Jouw hoop is zinloos. De senatoren, die de macht van Caesar vrezen, zullen de poort van de stad voor hem sluiten. Dus, een burgeroorlog is nodig. Ik persoonlijk hoop dat Caesar zal overwinnen. Of Caesar of niets!

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.997

Nieuw afgelopen maand: 24

Gewijzigd afgelopen maand: 39