Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 38: Vercingetorix (versie 2)

Vercingetorix zag de afloop van het gevecht, terwijl hij op de ommuring van Alesia stond. Het leger van Caesar, die de vijanden achterna zaten, doodde vele vluchtende soldaten van de Galliërs. De overige Galliërs konden zich, terwijl ze zich naar de poorten van de stad haastten, nauwelijks binnen de muren terugtrekken, voordat de openstaande poorten tegen de binnenvallende Romeinen gesloten waren. Vercingetorix heeft, terwijl hij de zeer grote nederlaag van zijn volk zag, alle hoop op de overwinning, alle hoop op vrijheid en zelfs alle hoop op het leven verloren. Terwijl hij nadacht over de opstand die de Galliërs met enorme ijver en groot vertrouwen waren begonnen daalde hij van de ommuring af.

De volgende dag heeft Vercingetorix een vergadering van leiders bijeengeroepen. Allen waren aanwezig. Gezamenlijk zwijgend keken ze naar hun aanvoerder. Hij zei, terwijl hij de mannen stuk voor stuk aankeek: 'O bondgenoten, vrienden en broeders, onze oorlog is beëindigd. We hebben dapper maar tevergeefs gestreden voor de vrijheid. Fortuna heeft, terwijl ze steun gaf aan de Romeinen, geweigerd aan ons de overwinning toe te kennen. Zeg mij: wat willen jullie dat ik doe? Willen jullie dat ik mij levend of dood overgeef aan Caesar?' De leiders van de Galliërs besloten overleggend dat zij de zaak aan Caesar zou den voorleggen. Er zijn gezanten naar Caesar gestuurd.
Caesar beval hen de wapens te overhandigen en de leiders van de oorlog naar het legerkamp te leiden.

Vercingetorix zag, terwijl hij met de andere leiders Alesia verliet, Caesar zittend op een podium voor het Romeinse legerkamp. Uit zichzelf het podium naderend deed hij een beroep om Caesar, terwijl hij zei: 'O grote leider, Jij hebt ons overwonnen. Heel Gallië is onderworpen aan het Romeinse gezag.
Ik, opperbevelhebber van alle troepen. Geef mij over. Ik smeek u: spaar mijn volk. Sta de Galliërs toe, wetend dat zij niet in vrijheid kunnen leven, in ieder geval te leven en te leven in vrede.' Caesar, de overgave van Vercingetorix accepterend, beval dat de overige leiders gedood werden, maar hij spaarde het volk.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.997

Nieuw afgelopen maand: 24

Gewijzigd afgelopen maand: 39