Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 30: Ad portas (versie 1)

1. Over het gevecht, dat gevochten word bij Cannas, in de stad die na lange tijd niks zeker was.
2. Langzamerhand kwam het bericht van de nederlaag van de Romeinen aan.
3. De stad wordt gevuld door de geruchten.
4. En waar in de stemmen door mensen worden gehoord.
5. En waar droevige gesprekken worden gehouden.
6. Wat is er met de Romeinse legioenen gebeurd
7. Hoe groot is het aantal doden?
8. We zijn hier toch wel veilig in de stad?
9. Rome zelf zal toch niet door Hannibal worden veroverd of ook zullen worden vernietigd?
10. Wij allen zullen toch niet gedood worden of verkocht zullen worden als slaven.
11. In de tempels voor de hulp van goden was er een
12. menigte van vrouwen die huilden en riepen:
13. Waar zijn onze echtgenoten, kinderen en vaders, die zoveel van ons houden?
14. Zijn ze allemaal gestorven?
15. Jullie, die de Romeinen altijd met veel eerbied vereerd hebben, staan toch niet
16. toe, dat dit gebeurt?
17. Ondertussen was ik ook in de grote menigte samen gekomen.
18. In stilte wachtten allen dichtbij het Senaatsgebouw
19. de mening van senatoren af.
20. De ogen van allen werden gericht op de deuren van het Senaatsgebouw.
21. Wanneer zullen de deuren worden geopend?
22.Wanneer zullen wij op de hoogte gesteld worden?
22. Wanneer zal de waarheid worden verteld?
23. Tenslotte kwam Quintus Fabius Maximus het Senaatsgebouw uit en zei:
24. We moeten de grootste nederlaag van onze legioenen aannemen.
25. Het aantal doden is zeer groot
26 Zeer veel Romeinse families zullen in rouw worden gedompeld.
27. Daarna zullen onze doden plechtig worden begraven.
28. daarna zal de tijd openbaar worden afgekondigd.
29 Vanaf vandaag is onze stad in groot gevaar.
30. Maar met moeite zullen de hoogste stadsmuren ons verdedigen tegen
31. Hannibal.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.997

Nieuw afgelopen maand: 24

Gewijzigd afgelopen maand: 39