Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR > Versie 1

Tekst 25: Proeftoets antwoorden

A. Geef de betekenis en, indien gevraagd, ook het meervoud of de naamval:
Zelf opzoeken in woordenlijst

B. Theorievragen over de accusativus cum infinitivo
1) A + 4
B + 2
C + 5
D + 3
E + 1

2) zie grammatica-uitleg hulpboek
3) In de volgende zin komen twee accusatieven voor. Verklaar het verschil:.
zie grammatica-uitleg hulpboek

C. Vertaal deze zinnen met een a.c.i. waarin een persoonlijk voornaamwoord staat.
1) Stefanus weet dat de slaven hem vrezen.
2) Ik hoor dat ik en jij de kleren moeten wassen.
3) Wij begrijpen dat jullie altijd kwaadspreken over de meester.
4) Stefanus verbood de slaven liederen te zingen tijdens het zware werk. (Of: verbood dat de slaven… zongen). Want hij was bang dat ze daarom het werk slechter deden.


D. Vertaal de volgende tekst:
Postquam e fullonia exiit, Stefanus servos ridere audivit. Eos semper garrire et sibi maledicere iam antea intellexerat. Iratissimus fuit sed nihil fecit. Nam bene sciebat servos suos ita melius laborare. Sibi dixit: ‘Verba eorum me laedere non posse scio. Ego certe divitissimus omnium fullonum Pompeiis sum. Plurima pecunia mihi est. Senatores urbis apud me togas novas emere omnes cives sciunt.’
Lente pergebat ad thermopolium. Stefanus ibi ancillam pulchriorem servire scivit, qui sibi cibum optimum et vinum Falernum tradebat.
Nadat hij uit de/zijn vollerij was weggegaan, hoorde Stefanus de slaven lachen. Hij had al eerder begrepen dat zij kwaad over hem spraken. Hij was des duivels (zeer boos), maar deed niets. Want hij wist goed dat zijn slaven zo beter werkten. Hij zei tegen zichzelf: ‘Ik weet dat de woorden van hen (hun woorden) mij niet kunnen kwetsen. Ik ben zeker de rijkste van alle vollers in pompeii. Ik heb zeer veel geld (‘aan mij is..’). Alle burgers weten dat de senatoren van de stad bij mij hun nieuwe toga’s kopen.
‘Langzaam ging hij verder naar een thermopolium. Stefanus wist dat daar een nogal knappe slavin bediende/in de bediening werkte, die hij altijd zeer goed eten en Falerner wijn overhandigde.

E. Achtergronden:
zelf opzoeken