Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 1: Mandatum II

a a e mk i
serva doce ger dormi
celebra fave divid veni
ora arde disced custodi
sta praebe toll audi
da tace add
sede vend

b dormi-dormire-slapen
ger-gerere-dragen / voeren
doce-docēre-onderwijzen
serva-servare-redden
veni-venire-komen
fave-favēre-steungeven aan
divid-dividere-verdelen
celebra-celebrare-(feest)vieren
disced-discedere-weggaan
arde-ardēre-branden
ora-orare-bidden (tot) / smeken (om)
toll-tollere-optillen
custodi-custodire-bewaken
sta-stare-staan
praebe-praebere-(aan)bieden
add-addere-toevoegen
da-dare-geven
tace-tacēre-zwijgen
vend-vendere-verkopen
audi-audire-horen
sede-sedēre-zitten

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.997

Nieuw afgelopen maand: 24

Gewijzigd afgelopen maand: 39