Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Tekst 1: Mandatum I

a 1 Fave-s
2 recusa-mus
3 pon- o
4 sta-t
5 doce-nt
6 iace-tis

b 1 jij geeft steun aan
2 wij weigeren
3 ik plaats
4 hij/zij/het staat
5 zij onderwijzen
6 jullie liggen