Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR > Versie 1

Phaëthon: B1

1. De Zon kon, hoewel hij meende dat zijn paarden helemaal niet onbezorgd door de jongeman konden worden bestuurd, toch niet weigeren: als hij had geweigerd, zou hij de eed hebben gebroken.
5. Hij heeft aan zijn zoon aangeraden om zijn besluit te veranderen, maar hem niet overtuigd. Terwijl zijn vader zinloze waarschuwingen sprak, beklom Phaëthon de wagen, en haastte zich naar het hoogste deel van de hemel.
10. De zonnepaarden, die de krachtige hand van de god zelf misten, zijn echter de koers, die ze gewend waren, voorbijgegaan.