Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

mandatum XXVIII - thema 6

1. easdem - dezelfde altaren
2. eiusdem - van hetzelfde volk
3. eumdem - dezelfde kleur
4. eadem - hetzelfde uiterlijk
5. eorundem - van dezelfde koningen
6. idem - hetzelfde koninkrijk
7. eandem - dezelfde genade
8. idem - dezelfde uitgang
9. eisdem - dezelfde menigte
10. earumdem - van dezelfde burgerij
11. eadem - dezelfde kusten
12. eidem - voor hetzelfde gewone volk