Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Mandatum XXV, thema 4

Mandatum XXV (thema 4, blz. 145 hb)

1. Aan het meisje, dat ik erg liefheb, heb ik een mooi cadeau gegeven, nadat ik thuis was gekomen.

2. De trouwe slaven droegen de zware last van de rijke man, die ze met gezamenlijke inspanning hadden opgetild, graag voor de meester, die ze zeer liefhadden, omdat ze hem een milde man vonden, vanaf de stad naar het landgoed.

3. Hoewel jullie niet goed naar mijn woorden hebben geluisterd, denken jullie dat ik een stom besluit heb genomen.

4. Nadat de aanvoerder met de legioenen de woeste vijanden in de moeilijke oorlog eindelijk heeft overwonnen, kennen de Romeinse burgers, die met zeer grote vreugde de enorme overwinning vierden, hem een beeld op het Forum toe.

5. De slavin heeft zich, zodra ze aan de eerste gast de beste wijn heeft verkocht, tot de tweede gast gewend die kortgeleden de snackbar was binnengekomen en ze heeft hem gezegd dat hij nergens betere wijn kan drinken dan hier.

6. De ouders waren van mening dat de jongeman onrecht heeft gedaan (vrij: een fout heeft gemaakt) omdat hij de dochter had aangeraakt, hoewel zij ontkende dat ze geprobeerd had weerstand te bieden aan de jongeman.

7. Ik weiger het landgoed, dat jij aan mij wilde verkopen, zelfs tegen de kleinste prijs te kopen, omdat jij in een te/nogal slechte regio gebouwen op te/nogal zachte grond heb geplaatst.

8. Het doet ons plezier dat de zonneschermen, die de toeschouwers tegen de felle zon hebben beschermd, gisteren gedurende de hele tijd die wij in het amfitheater hebben doorgebracht, boven de toeschouwersruimte hebben gehangen.

9. Heb jij de oude mannen geloofd, die opnieuw en opnieuw zeiden dat de jaren van hun jeugd te snel voorbij waren gegaan en dat ze daarna nooit een gelukkiger leven hebben geleid?

10. De bewakers, die de muren van de stad bewaakten, hebben plotseling in de verte een menigte onbekende mannen zien naderen en renden meteen door de straten terwijl zij schreeuwen dat de stad in enorm gevaar was: dat immers duizend vijanden de stad aanvielen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.997

Nieuw afgelopen maand: 24

Gewijzigd afgelopen maand: 39