Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR > Versie 1

Mandatum XXIV

Tekst 1:
De koning van Rome wilde de toekomst van de stad leren kennen. Dus hij was naar Sibylle gegaan. Hij heeft bevolen: "Overhandig mij de Sibyllijnse Boeken, want ik heb besloten de voorspellingen te lezen." De Sibylle heeft geantwoord: "Ik weiger de boeken te overhandigen, ik ben echter bereid te verkopen: het is toegestaan alle negen boeken te kopen voor duizend gouden munten." De koning heeft de boeken niet gekocht, omdat hij de prijs veel te hoog vond. Toen stak de Sibylle het vuur aan. Ze heeft drie boeken in de vlammen geplaatst. Zij heeft de koning gezegd: "Kijk, jij hebt er al drie verloren. Koop de andere voor de gelijke prijs." De koning heeft zijn oren niet geloofd: hij heeft geweigerd een kleiner aantal te kopen voor de gelijke prijs. Opnieuw brandden drie boeken! De overige heeft Sibylle, zoals eerder, aangeboden voor de gelijke prijs. De koning heeft geroepen: "Genoeg! Hou op! Ik geef toe!" Hij heeft duizend gouden munten aan haar overhandigd. Wie was de koning, die weliswaar drie Sibyllijnse Boeken heeft gekocht, maar meer heeft verloren?
Antwoord: De Etrukische koning van Rome: Tarquinius Superbus

Tekst 2:
De Romeinen voerden oorlog, maar de zaak is niet genoeg voortgegaan: de vijanden hebben het legioen van de consul overwonnen. De consul heeft boodschappers naar Rome gestuurd. Zij hebben over de nederlaag bericht. De senatoren hebben het besluit genomen de man met de naam Quinctius te zoeken. Zij zijn uit de stad naar buiten gegaan en hebben hem op de akkers gevonden. Zij hebben gezegd: "Zolang de consul afwezig is, mist Rome een leider. Wij vinden jou een zeer goede leider. Jij moet dus de stad leiden. " Quinctius heeft geantwoord: "Ik ben een nederige boer, zoals jullie goed weten. Ik heb mijn akkers tot nu toe met het zwaard beschermd; dit is voor mij genoeg. Ik kan de stad niet beschermen: zoek een andere leider." Toch heeft hij de akkers verlaten en de last van de oorlog op zijn schouders genomen. Hij is naar het Romeinse legerkamp gegaan met enkele legioenen. Hij heeft in de zware strijd de vijanden overwonnen. Hij heeft de oorlog snel beëindigd: hij heeft de leiders van de vijanden weliswaar gedood, maar hij heeft het volk gespaard. Toen is hij zo snel mogelijk naar de akkers teruggegaan. Wat is de tweede naam van de nederige man, die Rome zo heeft gered?
Antwoord: Lucius Quinctius Cincinnatus.