Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Mandatum XVIII

1. curaverunt
2. risit
3. docui
4. cecidimus
5. incepi
6. iacuisti
7. constiterunt
8. spectavistis

a. perfectumstam
curav-erunt
ris-it
docu-i
cecid-imus
incep-i
iacu-isti
constit-erunt
spectav-istis

b. vertaling
zij zorgden, hebben gezorgd
hij lachte, heeft gelachen
ik onderwees, heeft onderwezen
wij vielen, zijn gevallen
ik begon, ben begonnen
jij lag, hebt gelegen
zij bleven staan, zijn blijven staan
jullie keken, hebben gekeken