Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR > Versie 1

Mandatum XVII, thema 3 (versie 4)

1. vine forte - de sterke wijn
arma ingentia - de enorme wapens
culpa similis - de gelijke schuld
victorem audacem - de moedige winnaar

2. gladii acris - het scherpe zwaard
initial celere - het snelle begin
verbis dulcibus - de zoete woorden
annos breves - de korte jaren

3. horam felicem - het gelukkige uur
certamen simile - de gelijke wedstrijd
poena leni - de milde straf
oculi acres - de scherpe ogen

4. exemplo prudenti - het verstandige voorbeeld
culpa ingens - de enorme schuld
corpora fortia - de sterke lichamen
liberos dulces - de lieve kinderen

5. periculum ingens - het enorme gevaar
consilii lenis - het milde besluit
matronae felici - de gelukkige vrouw
fabulas tristes - de droevige verhalen