Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR > Versie 1

Mandatum XVII thema 3 (versie 2)

1. vinum forte – de sterke wijn
arma ingentia – de enorme wapens
culpa similis – de gelijke schuld victorem audacem – de moedige winnaar
2. gladii acris – het scherpe zwaard initium celere – het snelle begin verbis dulcibus – de zoete woorden annos breves – de korte jaren
3. horam felicem – het gelukkige uur certamen simile – de gelijke wedstrijd poena leni – de milde straf
oculi acres – de scherpe ogen
4. exemplo prudenti – het verstandige voorbeeld culpa ingens – de enorme schuld
corpora fortia – de sterke lichamen
liberos dulces – de lieve kinderen
5. periculum ingens – het enorme gevaar consilii lenis – het milde besluit matronae felici – de gelukkige vrouw fabulas tristes – de droevige verhalen