Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Mandatum XIV

Bijzin,antecedent,vertalingen
1. Quae ex urbe exierunt, legiones,de legioenen die uit de stad gingen, gingen snel naar de kust.
2. Quod serva pretio minore ei praebuit, voor dives vinum optimum, de rijke man nam vraag de beste wijn, welk een slavin een kleinere prijs aanbiedt.
3. Cuius pedes dolebant, pier, de jongen,van wiens been pijn deed, liep traag
4. Quem Heri amiseram, felix, ik ben gelukkig, want mijn geliefde ring, die ik gisteren verloor, is kort geleden gevonden.
5. Quae eos petunt, gladiators animalibus, de dieren van de gladiatoren, welke hij aanviel, boden dapper weerstand.
6. Qua latrones poenam vitaverunt, fugam, de vlucht, van de rover die zijn straf vermeed, probeert de bewaker tevergeefs tegen te houden.
7. Quam Vos Ibi stulte accendistis, Silva, in het bos groeit gevaarlijk de brand van vuur, die jullie daar dom hebben aangestoken.
8.quam thaddis, pecunia, zelf heb ik niet genoeg geld, maar met het geld, dat jij toevoegt, kunnen we misschien genoeg te eten kopen.
9. Quae romanos milites decet, parentas filias, de ouder prijzen hun dochter die in de nacht dappere verhalen vertelt aan haar kleinere broertjes, die passen bij Romeinse soldaten.
10. Qui laete me aspexerunt, forma calararum oculorum tuorum, met jouw heldere ogen schoonheid, die mij blij aankeken, heb jij mijn tong verlamt: lange tijd kon ik niets zeggen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.997

Nieuw afgelopen maand: 24

Gewijzigd afgelopen maand: 39