Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR > Versie 1

Mandatum VIII

stam - kenletters - bindvocaal - persoonsuitgang - tijd - vertaling

1. resistam resist a - m fut ik zal weerstaan
2. possidebit posside b i t fut hij zal bezitten
3. vetabitis veta b i tis fut jullie zullen verbieden
4. custodiverint custodiv eri - nt fex zij zullen hebben bewaakt
5. claudet claud e - t fut hij zal sluiten
6. aspexeris aspex eri - s fex jij zal hebben bekeken
7. carebis care b i s fut jij zult missen
8. temptavero temptav er - o fex ik zal hebben geprobeerd
9. tetigeritis tetig eri - tis fex jullie zullen hebben aangeraakt
10. gaudebo gaude b - o fut ik zal blij zijn
11. nescietis nesci e - tis fut jullie zullen niet weten
12. dubitabunt dubita b u nt fut zij zullen twijfelen
13. constiterimus constit eri - mus fex wij zullen zijn blijven staan
14. tremes trem e - s fut jij zult trillen
15. laeserit laes eri - t fex hij zal hebben gekwetst
16. censebimus cense b i mus fut wij zullen van mening zijn