Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SQPR > Versie 1

Les 37 Alesia

De vestingstad Alesia werd in het nauw gebracht door een lange belegering. De inwoners van Alesia hadden aan de andere stammen van Gallië hulptroepen gevraagd, maar er waren geen hulptroepen aangekomen. De inwoners van Alesia konden niks doen dan te wachten op de aankomst van de bondgenoten.

En in het legerkamp van de Romeinen wachtten de soldaten geduldig op het begin van de strijd. Een deel van de soldaten bewaakte de ommuring, een deel vervulde andere taken in het legerkamp. Dichbij het hoofdkwartier zat een centurio met de meeste dienstjaren met enkele onervaren soldaten, die de wapens poetsten. De oude centurio met de naam Garrulus vertelt hen een verhaal over wonderlijke dieren, welke aan de overkant van de rivier de Rhenus leven. Hij zei: 'ik heb zelf oerossen gezien, want Caesar heeft ons tweemaal naar de bossen van Germanië geleid.' Hij toonde de hoorn van een dier aan de jongemannen en zei; 'kijk, de hoorn is van een oeros. Oerossen zijn zeer woest, qua grootte zijn ze een beetje kleiner dan olifanten, qua uiterlijk en kleur meer gelijk aan stieren. Enorm is hun kracht; ze sparen dieren niet en mensen ook niet. En toch is er een gepakt door ons.'

De jongemannen vroegen verbaasd: 'hoe kan een dier zo woest gevangen worden?' Garrulus antwoord: 'De barbaren hebben ons geleerd een valkuil te maken. Nadat een oeros in de valkuil was gevallen, is het makkelijk hem te doden. De moeilijkste taak is de oeros tot aan de valkuil te jagen. Aangezien alleen ík dit durfde, is de hoorn van de oeros later als beloning aan mij gegeven.' Een vriend van de centurio, die was genaderd en het verhaal had gehoord, lachte: 'o vriend, is het aan jou toegestaan de jeugd te bederven met jouw kleine leugentjes? Ik geloof allerminst dat jij alleen opgewassen was tegen de oeros. Ik herriner me dat de barbaren nogal verslaafd zijn aan een dobbelspel. Jij hebt vast de hoorn in bezit gekregen met een dobbelspel?' Boos ontkende Garrulus, maar hij kon niet veel meer zeggen: het lawaai van de hoorns roept de Romeinen tot de wapens. Eindelijk begon bij Alesia het belangrijkste gevecht in de Gallische oorlog.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.997

Nieuw afgelopen maand: 24

Gewijzigd afgelopen maand: 39