Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 32, tekst B (DH): De moord op Caesar

1Woordveld: moord, doodslag.

Wegens dit (deze dingen) en wegens zijn zwakke gezondheid heeft Caesar lang geaarzeld of hij thuis zou blijven en zou uitstellen wat hij voorgesteld had bij de senaat te doen.
Tenslotte, toen een zekere senator hem aanspoorde dat hij niet de talrijke senaat die allang op hem wachtte, teleur mocht stellen (zou stellen / stelde), is hij uit zijn huis naar buiten gegaan.
5Toen werd hem door (een zeker) iemand een verzoekschrift, waarin de hinderlaag was aangegeven, aangeboden. Maar Caesar voegde dat bij de overige (verzoekschriften), die hij in zijn linkerhand had, alsof hij het weldra zou gaan lezen. Vervolgens trad hij de Curia binnen.
Toen Caesar ging zitten, gingen de samenzweerders om hem heen staan en meteen kwam Tillius Cimber, die de eerste taak op zich genomen had, dichterbij zogenaamd (alsof) hij iets wilde vragen,
10en toen Caesar dat weigerde, greep hij zijn toga vast bij beide schouders. Toen hij vervolgens uitriep: Dat is geweld! verwondde Casca hem van achteren onder zijn keel. Caesar greep de arm van Casca en doorboorde die met een schrijfstift en terwijl hij probeerde naar voren te springen, werd hij door een andere wond afgeremd (tegengehouden); zodra hij bemerkte dat hij van alle kanten door getrokken dolken aangevallen werd, bedekte hij zijn hoofd met zijn toga en viel op de grond.
15En zo werd hij door drientwintig steken doorboord, waarbij hij slechts bij de eerste slag een kreet slaakte (kermde) (terwijl er slechts een kreet geslaakt is bij de eerste slag); sommige auteurs leverden over dat hij tegen Marcus Brutus gezegd heeft, toen die op hem af kwam stormen: Ook jij mijn zoon?
Ontzield lag hij daar een tijdje, terwijl allen naar alle kanten wegvluchtten, totdat drie slaven zijn lichaam op een draagbaar legden en hem, terwijl zijn hand daar vanaf bungelde, naar huis brachten.
20En niet is er bij zoveel wonden, zoals de dokter Antisthius van mening was, ook maar n als dodelijk gevonden, tenzij die, die hij in zijn borst opgelopen had. (En naar de mening van dokter Antisthius is er van de zovele wonden alleen maar die dodelijk geweest, die hij in zijn borst opgelopen had).


4libellus.
9nominativus ev.
10b vulnus.
11a Wegens de voortekenen die hij gehad heeft en om zijn slechte gezondheid.
b Hij wil de senaat die al in groten getale bijeen is, niet teleurstellen.
12aCaesar verzet zich (r. 12).
b Ja; hij was in de teksten in dit boek altijd moedig.
13Zij vreesden alle drie de dood niet. Op het moment van hun dood gedroegen ze zich moedig.
(Eigen verwerking)
14Gedeeltelijk. De samenzwerende senatoren staan om Caesar heen en hakken op hem in.
Caesar probeert de aanval van de rechter senator die schuin voor hem staat af te weren.
In de tekst staat dat hij Casca afweert, die hem van achteren aanvalt.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 7

Gewijzigd afgelopen maand: 8