Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 32, tekst A (DH): Brutus en Porcia

1Ze zijn in hoofdletters geschreven.
2Brutus en Caesar.
3Vanaf de tweede alinea, regel 9.


Toen Caesar begonnen was de senaat te verachten en het koningschap te ambiëren,
verlangde het volk een beschermer van de vrijheid. Sommigen schreven op het standbeeld van de eerste Brutus: ACH, MOCHT JIJ (TOCH NOG) LEVEN! Op het standbeeld van Caesar zelf (schreven ze) eveneens: BRUTUS, DIE DE KONINGEN VERDREEF, IS DE EERSTE CONSUL GEWORDEN;
5DEZE HIER IS, OMDAT HIJ DE CONSULS VERDREEF, TENSLOTTE KONING GEWORDEN.
Ook op het podium van Brutus is door sommigen geschreven: JIJ SLAAPT, BRUTUS! Dus smeedde Marcus Brutus, nadat hij de wens van het Romeinse volk had leren kennen (nadat de wens gekend was), een complot tegen Caesar.
De dag voordat Caesar vermoord werd, vroeg Porcia, de vrouw van Brutus, die op de hoogte was
10van het plan, een scheermesje zogenaamd om haar nagels te knippen. En daarmee, alsof het
toevallig uit haar handen geglipt was, verwondde ze zichzelf. Op het gegil van haar dienaressen
(toen / omdat haar dienaressen gilden) haastte Brutus zich naar de kamer van zijn vrouw en begon haar verwijten te maken, (om)dat ze de taak van een kapper had willen uitvoeren; maar Porcia zei
in het geheim (tegen haar man): ‘Niet toevallig, maar met opzet, mijn Brutus, heb ik mij deze wond
15toegebracht: ik wilde immers ervaren, of ik voldoende moed had om te sterven (de dood na te streven), als jouw plan te weinig naar wens voor jou verlopen was.’ Men zegt dat Brutus, toen hij deze woorden gehoord had (toen deze woorden gehoord waren), uitgeroepen heeft: ‘Ach, moge ik toch
als echtgenoot een dergelijke echtgenote waardig kunnen schijnen!’


5Marcus Brutus, hoofdpersoon van tekst 32.A.
9Porcia.
11Ablativus mv; vormt samen met quibus verbis een abl. absol.
12aSenatum contemnere en regnum affectare (r. 1).
bJa. Op pag. 150 wordt een voorbeeld van minachting van de senaat gegeven; als andere reden wordt daar aangegeven dat veel senatoren een afkeer hadden van absolutisme en dictatuur;
op een gegeven moment komen deze signalen ook uit het volk.
13In China de muurkranten; in Nederland sommige graffiti.
Deze hebben echter meestal geen politieke lading.
14Dan zou je Caesar wel verdrijven.
15Brutus doet dat omdat het volk een beroep op hem doet (r. 7-8).
16De samenzwering om Caesar te vermoorden.
17(Eigen verwerking)