Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 31, tekst C (DH): De dood van Pompeius

1Achillas en Septimius.

Nadat Pompeius zijn vrouw Cornelia omhelsd had, ging hij met enkele van zijn eigen mensen aan boord van het bootje. Toen ze al voeren (aan het varen waren) is er plotseling een stilte ontstaan,
die (wat) Pompeius zeer verontrustte. Om zijn vrees te verbergen zei hij gewend naar Septimius:
‘Ken ik jou niet? Zijn wij niet ooit tegelijkertijd soldaat geweest?’
5Septimius knikte zonder antwoord te geven (nadat er geen antwoord gegeven was). Weer viel er een stilte, totdat ze bij de kust aankwamen. Zodra Pompeius de hand van zijn vrijgelatene greep om uit het bootje te gaan, doorboorde Septimius hem van achteren met een zwaard, terwijl Cornelia en de haren vanaf het schip angstig toekeken (onder de ogen van Cornelia en de haren). Toen Pompeius begreep (begrepen had) dat er voor hem geen gelegenheid was om te ontvluchten, bedekte hij zijn
10gelaat met zijn toga. Nadat hij veel slagen dapper ontvangen had, viel hij dood in het zand neer. Zijn hoofd is van het lichaam afgerukt en het lichaam is naakt van het bootje in zee geworpen.

Niet veel later kwam Caesar in Egypte en vernam, welke afschuwelijke zaak er gebeurd was.
Toen een dienaar hem het hoofd en de (zegel)ring van Pompeius bracht, werd hij door zo grote
walging aangegrepen, dat hij zich afwendde. Men zegt dat hij, toen hij de ring van Pompeius
geaccepteerd had (toen de ring geaccepteerd was), veel tranen gestort heeft. Vervolgens beval hij dat de moordenaars gefolterd en gedood werden.


2a Ablativus.
3Gerundivum dominant gebruikt.
4Est.
5Ablativus absolutus.
7Op Pompeius.
8Nee. Caesar is niet dankbaar, integendeel.
9Als een Romein niet begraven was, kon hij niet in de onderwereld komen.
10horribilis.
11aCaesar en Pompeius waren ooit partners.
Hoewel ze nu tegenover elkaar staan, wordt Caesar niet door haat en wraak beheerst, maar is mild.
bJa. Ook daar is Caesar mild.
12Caesar staat rechts met een laurierkrans (symbool van de overwinning) op zijn hoofd.
Theodotus staat achter de slaaf die op een schaal het hoofd van Pompeius brengt.