Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 31, opdracht 4

zin 1: gerundivum
zin 2: bijwoordelijke bijzin
zin 3: gerundium
zin 4: participium coniunctum