Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 31, opdracht 2

1. De burgers hebben al hun krachten aangewend om de vrijheid te verdedigen (voor de verdediging van de vrijheid). (D)
2. Wie weet niet dat geloften moeten worden ingelost?
3. Door de offers te verzorgen (door de verzorging van offers) vervullen de priesters hun plichten. (D)
4. De geest van de mens is voorbereid om verdriet te verdragen. (D)
5. Ik denk dat plichten in acht genomen moeten worden.
6. Om roen te verwerven is Caesar naar GalliŽ vertrokken. (D)
7. De consul is bezet met het besturen van de staat. (D)
8. Van wie hebben jullie gehoord dat onrecht vergeten moet worden?