Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 30, tekst B (DH): Caesar adulescens

Terwijl hij in de winter hierheen voer, werd hij in de buurt van Rhodus door zeerovers gevangen genomen. Hun aanvoerder eiste van hem veel geld, opdat Caesar zich daarmee kon vrijkopen. Meteen zond Caesar slaven naar zijn vrienden, die geld moetsen halen (om geld te halen).
Nadat de slaven weggezonden waren (nadat hij weggezonden had) bleef Caesar tegen zijn zin in
5uiterste verontwaardiging (niet zonder de grootste verontwaardiging) bijna veertig dagen op het schip van de zeerovers, nadat hij gezworen had dat hij hen binnenkort zou straffen. Toen het geld door de slaven gebracht was, zetten de zeerovers Caesar op de kust aan land. Deze stelde de wraak niet uit, maar achtervolgde de zeerovers, toen ze weggingen, met een schip en nam hen met behulp van zijn slaven (terwijl zijn slaven hem hielpen) gevangen (letterlijk: de zeerovers achtervold hebbende, nam hij hen gevangen). Maar tijdens het wreken gedroeg hij zich zeer mild van aard: want eerder hij had
10gezworen dat hij de zeerovers aan het kruis zou nagelen, maar nu beval hij dat ze gewurgd werden, voordat ze aan het kruis gespijkerd werden.


3Pecuniam.
5Ablativus ev: het gezegde is meervoud; praedones is onderwerp; pecunia a servis allata is een abl. absol.
7Er wordt gebruikt gemaakt van een dubbele ontkenning (non sine), wat de uitspraak versterkt.
8(Eigen verwerking)
9Hij had dat ‘beloofd’; als afschrikwekkend voorbeeld.
10a/b Goede eigenschappen:
hij heeft politieke moed: hij weigert van zijn vrouw te scheiden;
hij is dapper: hij durft als jonge man een volgeling van de dictator Sulla aan te klagen;
hij heeft een goed gevoel voor politiek: hij trekt zich terug na het verliezen van zijn proces;
hij houdt zich aan zijn woord: hij laat de zeerovers kruisigen;
hij is mild: hij laat de zeerovers eerst wurgen.
Slechte eigenschappen:
hij is wreed en wraakzuchtig: hij laat de zeerovers wurgen en kruisigen.
c (Eigen verwerking)
11Politieke moed, dapperheid, geen angst voor hoger geplaatsten.