Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 30, taaloefeningen (DH)

1
1Oraculo audito.
Romulus en Remus hebben, nadat zij het orakel hadden gehoord (lett.: nadat het orakel was gehoord), op de oever van de Tiber de stad Rome gesticht.
2 Moenibus ..... aedificatis.
Nadat ze de muren samen met hun metgezellen hadden gebouwd (lett.: nadat de muren ..... waren gebouwd), leefden zij niet in eendracht.
3 Remo ..... necato.
Romulus was de leider van de stad, nadat hij zijn broer Remus eigenhandig had gedood (lett.: nadat zijn broer Remus door zijn hand was gedood). Er waren echter geen vrouwen in de stad.
4 Daarom bedacht Romulus een list: hij nodigde de Sabijnen samen met hun vrouwen uit voor een schouwspel.
5Sabinis viris ..... gaudentibus.
Terwijl de Sabijnse mannen zich over het schouwspel zeer verheugden, roofden de Romeinse
jongemannen plotseling de meisjes.
6Omnibus feminis ..... raptis.
Nadat alle vrouwen door de Romeinen met geweld waren geroofd, keerden de Sabijnen treurig naar huis terug.

2
1 deletis 2 aperiente 3 clamantibus 4 ridentibus

3
1 Remo mortuo Romulus urbem condidit.
Toen Remus dood was (Na de dood van Remus), stichtte Romulus de stad.
2 Romulo rege urbs condita cito aucta est.
Onder koning Romulus is de gestichte stad snel gegroeid.
3 Sulla dictatore Cato natus est.
Toen Sulla dictator was, is Cato geboren.
4 Bruto duce Tarquinius expulsus est.
Onder leiding van Brutus is Tarquinius verdreven.
5 Hannibale mortuo Romani magno metu liberati sunt.
Toen Hannibal dood was (Na de dood van H), zijn de Romeinen van een grote angst bevrijd.

4
1Populus Romanus Catone auctore bellum cum Poenis paravit.
Het Romeinse volk heeft onder leiding van Cato de oorlog met de Punirs voorbereid.
2 Pius Aeneas Didone invita ex Africam in Italiam navigavit.
De plichtsgetrouwe Aeneas is tegen de zin van Dido uit Africa naar Itali gevaren.
3 Copiae Romanae Scipione duce Carthaginienses vicerunt.
De Romeinse troepen hebben onder leiding van Scipio de Carthagers overwonnen.
4 Multi cives Romani Sulla dictatore interfecti sunt.
Veel Romeinse burgers zijn, toen Sulla dictator was, gedood.

5
abl. abs.partic. coni.
Sulla mortuoabsolutus
Servis dimissisiuratus
Pecunia .... allataabeuntes
servis adiutoribuspersecutus

6
2 quattuora decem
4 quinqueh novem
7 duoi tres
8 mille

7
duabus feministres cruces
uno sermoneuni viro
unum gladiumduarum virtutum
tria ornamenta

8
152019
1504014
676016
198810661492

9
(Eigen verwerking)

10
1 Alleen God zij de eer.
2 Iuppiter heerst over de mensen van de hele aarde.
3 Iuppiter heerst over het gehele geslacht van de mensen.
4 Van niemand verwacht ik dank, aan niemand ben ik dank verschuldigd.
5 Niets vrees ik, door niets wordt ik overweldigd, voor geen enkel gevaar wijk ik.
6 Christenen bewijzen n god eer en menen dat er n god is.

11
1 Nu zal ik spreken over de schuld zelf.
2 Plotseling openden de gesloten poorten zich vanzelf.
3 Rijkdom alleen maakt mensen niet gelukkig.
4 Direct na jouw aankomst is het gevecht beindigd.
5 Alles hebben jullie van mij geroofd, maar mij zelf hebben jullie niet kunnen nemen.

12
1 Hetzelfde recht (geldt) voor allen.
2 Altijd hetzelfde.
3 Niets gelijks (niets dat gelijk is) is hetzelfde.
4 Als twee hetzelfde doen, is het dikwijls niet hetzelfde.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 15

Gewijzigd afgelopen maand: 21