Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 29, tekst B

De reputatie van Cornelia als moeder was zeer groot. Ze vertrouwde de opvoeding van haar kinderen niet toe aan een slavin, maar zorgde er zelf voor. Er zijn brieven van Cornelia waaruit blijkt dat de kinderen niet alleen in haar schoot zijn opgevoed, maar dat ze hen ook zelf heeft onderwezen in de verfijning van de taal. De goede naam van Cornelia's voortreffelijkheid is zelfs verspreid in Egypte. Want op zekere dag is Ptolemaeus, de koning van Egypte, verytrokken naar Rome (opdat hij) om haar ten huwelijk te vragen, en haar de kroon van Egypte aan te bieden. Toen ze de woorden van de koning gehoord had (toen de woorden van de koning waren gehoord) weigerde Cornelia, terwijl ze zei dat haar kinderen haar meer waard waren dan macht en rijkdom.

Ook dit verhaal werd over haar verteld: Toen een zekere vrouw haar sieraden, die zeer kostbaar waren, aan haar liet zien zoals vrouwen dat nou eenmaal doen, zei ze terwijl ze de sieraden bekeek, dat ze andere sieraden had. Vervolgens rekte ze het gesprek totdat haar zoons uit school kwamen. Toen ze teruggekeerd waren toonde ze hen aan de vrouw. Terwijl de vrouw zich verwonderde, zei Cornelia: Kijk, mijn sieraden; want zij was van mening dat wel opgevoede kinderen het grootste sieraad zijn voor vrouwen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 15

Gewijzigd afgelopen maand: 21