Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 29, opdracht 4

Toen de aanvoerder aanspoorde, (bv.: stormden de soldaten naar voren)
Omdat de aanvoerder aanspoorde, (bv.: durfden de soldaten de strijd aan te gaan)
Hoewel de aanvoerder aanspoorde, (bv.: verslapten de soldaten toch)
Terwijl de aanvoerder aanspoorde, (bv.: stormden de mannen op de vijand af)