Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 29, opdracht 2

Ablativus
re publica -staat
me-ik, mij
vobis-jullie
animo-geest
viribus-krachten
viris-mannen
exitu-uitgang
patre-vader

Andere naamval
vinculum-boei
rector-bestuurder
mihi-mij
nepotes-kleinzoon
itineris-tocht
ratio-verstand, rede