Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 28, opdracht 4

1. Het gezag van de vader moet niet worden gevreesd. (gerundivum)
2. De priesters vervullen hun taken door de offers te verzorgen. (gerundium)
3. De taken van de priesters moeten worden uitgelegd. (gerundivum)
4. Hannibal zei: "De Alpen moeten door ons worden beklommen." (gerundivum)
5. De meester doet de leerlingen geen plezier door redevoeringen te houden. (gerundium)
6. Niet alle honden zijn geschikt om te waken. (gerundium)