Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 26, tekst B (DH): Na de slag bij Cannae

1b Het nemen van rust.
d De Carthagers verzamelen buit en bekijken het slachtveld.


Nadat de overwinning bericht was, raadden de overigen Hannibal aan rust voor zichzelf te nemen en aan de vermoeide soldaten (rust) te geven (dat hij rust zou nemen etc.). Maharbal, de aanvoerder van de ruiters, stelde voor dat hij (Hannibal) met het leger zonder uitstel naar Rome zou gaan.
Op de vijfde dag, zei hij, zul je als overwinnaar op het Capitool dineren, als je nu voortgaat.
5Hannibal besloot echter Rome niet aan te vallen. Toen (sprak) Maharbal:
De goden hebben niet alles aan dezelfde (man) gegeven. Je weet (wel) te overwinnen, Hannibal, (maar) je weet je overwinning niet te gebruiken. Dit uitstel van n dag is tot redding geweest voor de stad en het rijk. Als Hannibal (aan) de woorden van Maharbal gehoorzaamd had, dan zou hij Rome misschien veroverd hebben.

De volgende dag gingen Hannibal en zijn soldaten het kamp uit om buit te verzamelen en
10de slachtpartij te bekijken (opdat ze etc.). Wie zou een zo gruwelijk schouwspel kunnen beschrijven?
Zoveel duizend(tallen) (van) gedode Romeinen lagen daar. Sommigen vonden ze halfdood, met doorgesneden dijen en knieholten die, terwijl ze hun nek ontblootten, smeekten om ook hun overige bloed (de rest van hun bloed) te drinken (= hun de genadeslag te geven). Anderen zijn er gevonden, die zich zelf de dood hadden aangedaan, opdat ze niet door Poenirs gedood zouden worden (om niet door Punirs gedood te worden).


3Ook (et verbindt hier niets).
4De Carthaagse soldaten.
5Rust geven aan de soldaten en zelf rust nemen; meteen tegen Rome optrekken.
6Regel 78: Haec t/m expugnavisset.
7Ze willen kijken of er nog buit te behalen is; ze willen het slagveld bekijken.
8aIn r. 10 Quis t/m descripserit.
bRetorische vraag.
cDe gruwelijke aanblik van het slagveld.
9Het betekent letterlijk: de rest van het bloed drinken. De Romeinen vragen de Carthagers uiteraard niet
om hun bloed te drinken, maar om hun bloed te vergieten, hen te doden.
10Gedode Romeinen; nog levende Romeinen van wie de dijen en knieholten doorgesneden zijn;
Romeinen die zich zelf gedood hebben.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 15

Gewijzigd afgelopen maand: 21