Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 26, opdracht 5

1. Als de consul Lentulus gehoorzaamd zou hebben, zou hij nog geleefd hebben.
(V)
2. Als Manlius de macht van zijn vader zou vrezen, zou hij niet met de vijand
strijden. (G)
3. De slavin zou niet zijn gevlucht, als ze niet was gegeseld. (V)
4. Ik zou komen, als ik niet ziek zou zijn. (G)