Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 26, opdracht 3

2. Pas op dat je z'n tijd niet verdoet! 3. Ga in de zomer de rivier niet in. 7. Moge god, die alles ziet, jullie bewaren