Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 25, tekst B (DH): Het vonnis van consul Manlius

1(Eigen verwerking)
2(Eigen verwerking; een goede hulp is hier het beeldmateriaal)


Manlius haastte zich naar het kamp en naar de veldheerstent naar zijn vader, terwijl hij niet wist (onwetend) of hij geprezen of gestraft zou worden. Zodra hij zijn vader zag, riep hij uit zijn handen
uitstrekkend: ‘Uitgedaagd (Omdat / nadat ik uitgedaagd was), vader, breng ik (u) deze buit, die
genomen is van een gevelde vijand (die ik heb buitgemaakt op een gedode vijand), opdat geen
enkele man kan ontkennen dat ik uit uw bloed ontsproten ben.’
5Zodra hij dit hoorde, beval de consul echter de soldaten bijeen te roepen. Toen zei hij:
‘Jij, Titus Manlius, jij hebt, zonder dat je het bevel van de consul vreesde, noch de macht van je vader, tegen onze verordening in buiten het gelid met een vijand gevochten.
Je hebt de militaire discipline, waarop de Romeinse staat tot op vandaag de dag (tot deze dag) berust, losgelaten. Daarom word ik nu gedwongen jou, mijn zoon, te straffen, opdat de militaire
10discipline en met haar de Romeinse staat bewaard wordt. Ga, lictor, bind hem vast aan de paal.’

Ontzet door het zo gruwelijke bevel stonden de soldaten in stilte vastgenageld.
Nadat de nek van de jonge man met de bijl afgehakt was, scholden allen de consul met luide stem uit, terwijl het bloed naar buiten stroomde.
Het lichaam van de jongeman is, beladen met buit, op de brandstapel gelegd om verbrand te worden (opdat het verbrand werd).
15Het bevel van consul Manlius is niet alleen een afschuwwekkend voorbeeld voor het heden, maar ook een triest voorbeeld voor de toekomst geweest.


3Spolia.
5a Vocativus.
c Res Romana.
6aCorpus (iuvenis).
bGenitivus ev, afhankelijk van corpus.
7aProvocatus.
bHij wil iedereen en vooral zijn vader laten zien dat hij net zo dapper is als zijn vader.
8Hij is bang dat de Romeinse staat ten onder gaat, als de discipline verdwijnt (r. 9-10).
9Dat het lichaam van Manlius bedekt is met de buit van zijn vijand: dat hij die zo moedig was,
nu toch moet sterven.
10a Niet: exanimati ... silentio defixi (r. 11); consulem vituperaverunt (r. 12/13).
b Hij keurt het af (r. 15, 16).
c (Eigen verwerking)
11Beiden lieten het belang van het vaderland gaan boven de liefde voor hun kinderen.
Beiden lieten geen emotie blijken tijdens het vonnis.
12Soldaten moeten de discipline in ere houden.