Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 25, opdracht 6

1. De Romeinen gaven Manlius Torquatus de macht, opdat hij de vijanden zou overwinnen.
2. De meester zond de slaaf naar het marktplein, opdat hij voedsel zou kopen.
3. De legeraanvoerder zond de gezanten naar Rome, opdat deze de overwinning aan de burgers zouden vertellen.
4. De soldaten zijn door de legeraanvoerder gezonden, opdat ze de stad zouden verdedigen.