Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 24, tekst B (DH): Slechts één uitweg

Toen zei vader Verginius, terwijl hij zijn handen naar Appius uitstrekte:
Aan Icilius, Appius, niet aan jou heb ik mijn dochter beloofd.
Voor het huwelijk, niet voor een verkrachting heb ik haar opgevoed.
Met deze woorden ontroerde hij Appius echter niet. Die beval zijn soldaten
5de menigte in beweging te brengen en voor hem zelf een weg te banen (maken), opdat hij Verginia pakte (kon pakken / om Verginia te pakken).
De menigte (de zenuwachtige menigte) ging uit eigen beweging zenuwachtig uiteen, zodat het meisje alleen stond. Toen zei Verginius, toen hij nergens nog hulp (geen hulp ergens) zag:
Ik vraag je (alsjeblieft), Appius, vergeef me in de eerste plaats, als ik te fel tegen je ben uitgevaren; sta vervolgens toe dat ik de voedster (onder)vraag, wie de vader van Verginia is.
10Als ik ten onrechte haar vader genoemd word (ben), dan zal ik gelaten (met gelaten geest) hiervandaan weggaan.
Appius gaf toestemming. Toen greep Verginius, terwijl hij zijn dochter en de voedster naar de winkels leidde, van een slager een mes en doorboorde de borst van het meisje, terwijl hij zei (zeggende):
Slechts op deze manier, mijn lieve dochter, kan ik jou tegen onrecht beschermen.
Geschreeuw van de omstanders ontstond (ontstaat) bij een zo gruwelijke daad.


1Dativus ev; aanvulling bij despondi.
2Opdat: het gaat hier om een doel.
6abetekent hier van(af).
De ablativus achter a is weliswaar een persoon (slager), maar het gezegde is niet passief.
7genitivus mv. afhankelijk van clamor.
8aIn r. 2-3 woede; in r. 8-10 vleit hij.
bHij heeft ingezien dat woede niet helpt en probeert het nu via vleien.
9aBerusting en machteloosheid.
bTantum.
10b.
11(Eigen verwerking)
12(Eigen verwerking)
13Lucretia werd verkracht; Verginia werd met verkrachting bedreigd.
Lucretia doodde zichzelf daarom; Verginia werd daarom door haar vader gedood.
1424.2: Verginia staat links voor hem. Icilius rechts voor hem. Links wordt Verginia opgeist door de clint; rechts wordt Verginia neergestoken door haar vader, helemaal rechts wordt zij beweend.
24.3: van links naar rechts: Appius Claudius op het podium; Verginius met het zwaard in zijn hand;
Verginia in de armen van haar voedster.