Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 23, tekst A (DH): Menenius Agrippa bemiddelt

1(Eigen verwerking)
2In de laatste regel: er werd over vrede onderhandeld.


Menenius Agrippa was een man met (van) zeer grote welsprekendheid en gezag.
Hij was bovendien een wijs man, die begreep dat hoop op redding gelegen was in eendracht.
Nadat hij in het kamp binnengelaten was, heeft hij niets anders dan (alleen maar) dit verhaal verteld:
‘Er was een tijd, waarin bij de mens niet, zoals nu, alle ledematen het met elkaar eens waren.
5De ledematen echter hadden ieder voor zich een eigen plan. Ze waren verontwaardigd
dat door hun moeite en dienst(betoon) alles voor de buik gezocht werd, terwijl de buik in
het midden rustig niets anders dan van de genietingen, die hem gegeven werden, genoot. Dus smeedden de overige delen een complot: de handen brachten het voedsel niet meer naar de mond, de mond accepteerde het voedsel niet (meer), noch vermaalden de tanden het.
10Wat gebeurde er echter? Terwijl ze de maag met honger wilden (willen) temmen, geraakte het hele lichaam in de uiterste verzwakking (werd buitengewoon zwak). Het bleek dus dat de taak van de maag volstrekt niet onbelangrijk was en dat hij zowel gevoed werd als de overige delen voedde.’
Nadat Menenius dit verteld had, zweeg hij. Allen begrepen echter, toen ze dit verhaal hoorden, (dat)
15wat Agrippa had willen zeggen: dat de inwendige opstand van het lichaam gelijk was aan de woede van het volk jegens de senatoren (patres). Vervolgens werd er over vrede onderhandeld.


4bMembra.
7aSingulis t/m fuit (r. 5).
bDat de maag rustig in het midden zat te genieten, terwijl zij zwoegden om hem vol te krijgen.
c Dat ze de maag niet meer zouden voeden.
8aZe merkten dat zij zelf ook leden onder hun weigering voedsel aan de maag te leveren.
b Niet alleen zichzelf, maar ook de andere delen voeden.
9a De plebejers; b de patriciërs; c de plebejers; d de Romeinse staat; e de opstand van de plebejers.
10aEen wijze les.
bOudere, wijze mensen aan kinderen of jongeren.
c Menenius Agrippa wordt als een wijs iemand beschouwd; hij had gezag (r. 1).
11(Eigen verwerking. Bijvoorbeeld: alles goed en wel, maar we komen pas terug als de schuldslavernij wordt afgeschaft / als we ook wat in de melk te brokkelen krijgen.)