Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 23, oefening 2

1) C (van geeft een waarde aan)
2) D (van geeft het geheel aan waarvan iets deel vormt)
3) A (van geeft de bezitter aan)
4) B (van geeft eigenschap aan)