Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 22, tekst A (DH): Mucius Scaevola heeft een plan

Toen besloot Gaius Mucius, een jongeman van adel, de stad te verlaten en het kamp van de vijanden binnen te dringen. Tevoren (eerst) wilde hij echter aan de senatoren zijn plan bekend maken
– hij wilde immers niet, als hij toevallig door Romeinse wachters betrapt werd,
als een overloper naar Rome teruggevoerd worden. Dus ging hij naar de senaat en zei:
5‘Ik wil de Tiber oversteken, senatoren, en het kamp van de vijanden binnengaan en koning Porsinna doden. Misschien zal ik ook zelf gedood worden, als ik dat doe. Maar ik wil liever gedood worden dan onder het gezag van Porsinna leven.’ De senatoren stemden (stemmen) toe.
Nadat hij een zwaard onder zijn kleding verborgen had, ging hij weg naar het kamp van Porsinna.
Zodra hij daar gekomen was, bleef hij in de menigte (van) mensen dicht bij een podium staan.
10Toevallig werd er toen soldij aan de soldaten gegeven en velen gingen naar de secretaris, die naast de koning zat. Toen trok Gaius Mucius, die niet wilde vragen, wie (van beiden) de koning was, zijn zwaard en doodde de secretaris in plaats van de koning. De soldaten hieven hevig verschrikt een luid (groot) geschreeuw aan (begonnen luid te schreeuwen). Terwijl hij door de zenuwachtige menigte ging, probeerde hij met zijn bloedig zwaard een weg te banen voor zich (zelf), maar tevergeefs.
15Nadat hij door de soldaten gepakt was, is / werd hij voor het podium van de koning geplaatst.


2Constituit.
3Anders zou hij misschien, als hij opgepakt werd, beschouwd worden als een overloper.
5Het doden van koning Porsinna.
6Hij is bang dat hij dan verraadt dat hij een Romein is.