Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 22, opdracht 8

1.
acriorem-scherper
audacius-moediger
altiorum-hooger

2.
certiores-zekerder
crudelior-wreder

3.
fortius-dapperder
gratius-dankbaarder

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 15

Gewijzigd afgelopen maand: 21