Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 22, opdracht 4

1. jij ging naar beroemde plaatsen
2. wij namen grote inspannigen op ons
3. soldaten gingen naar de leider.
4. de soldaten zullen naar buiten gaan
5. de oude man beeindigde zijn leven
6. de rivier eindigt in de zee
7. de winter trad in
8. we begonnen de strijd
9. ik begon het plan uit te voeren
10.wij zullen allemaal de dood tegemoet gaan
11.de soldaten gingen af op veel gevaren
12.de legers gingen terug naar het legerkamp
13.ik kwam terug in de gunst
14.jullie zullen gevaren ondergaan
15.onderga inspanningen !
16.Mucius wilde de tiber oversteken
17.de tijd verstrijkt