Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 22, opdracht 11

1. Een slavin bereidde de beste maaltijd voor de heer des huizes.
2. De heer des huizes strafte de slaven wreder.
3. Die tempel is het hoogst.
4. Romulus bouwde de stadsmuur zo sterk mogelijk.
5. De Romeinen omgaven de steden met zo hoog mogelijke muren.
6. Hij is een tamelijk verstandig man.