Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 21, tekst B (DH): De dood van Lucretia

1ar. 4-9; r. 15-18.
bToekomende tijd (futurum).
dLucretia wil niet meer leven (r. 6); Brutus zal Tarquinius Superbus verdrijven (r. 16).


Haar vader en haar man en zijn vriend L. Iunius Brutus kwamen, hevig verschrikt door het bericht, meteen naar Collatia. Daar vonden ze Lucretia bedroefd in haar slaapkamer zitten.
Zodra Lucretia hen zag, zei ze snikkend tegen haar echtgenoot:
‘De sporen van een vreemde man, Collatinus, zijn in jouw bed.
5Maar slechts mijn lichaam is geschonden. Mijn geest is onschuldig.
De dood zal mijn getuige zijn. Het is Sextus Tarquinius, die in de vorige nacht
met een zwaard gewapend, mij schond. Nu zal ik niet langer kunnen leven.
Hoewel ik onschuldig ben, zal ik mij toch niet van straf bevrijden.
Geen enkele onkuise vrouw zal (voortaan) volgens het voorbeeld van Lucretia leven.
10Hoewel allen verzekerden dat zij onschuldig was en dat elke schuld afwezig was,
nam Lucretia het mes, dat ze onder haar kleed verborgen had.
Ze stak het in haar hart en viel stervend neer. Haar man en vader schreeuwden luid.
.
Terwijl haar man en vader door rouw in beslag genomen waren, trok Brutus het mes dat
droop van (door) het bloed, uit de wond en zei:
15‘Bij dit kuise bloed zweer ik: wij zullen Lucius Tarquinius Superbus
samen met zijn misdadige echtgenote en met al zijn kinderen uit Rome verdrijven.
Nadat we hen uit Rome verdreven (zullen) hebben, zullen wij als vrije (mensen) leven.
Nooit (meer) zullen wij, Romeinen, door een wrede koning geregeerd worden.’
Brutus overhandigde het mes aan haar man en vader. Zowel man als vader
legden de eed af.


2Collatinus.
3Haar vader, man en Brutus.
4Dat ze niet uit vrije wil het overspel pleegde.
5Van straf (bevrijden).
6a.c.i.
8Ze vindt zichzelf niet schuldig: Sed corpus t/m insons est (r. 5).
9Ze vinden haar niet schuldig: omnes affirmabant t/m culpam abesse (r. 10-11).
10Ze wil niet dat in de toekomst enige onkuise vrouw (dus iemand die wel overspel wilde plegen) denkt
– met het voorbeeld van Lucretia voor ogen – dat ze geen straf verdient.
11(Eigen verwerking)
12Het arrogante optreden van koning Tarquinius Superbus.
13a Iuno. b Zij is de godin van het huwelijk.
14De linker, die het mes waarmee Lucretia zich doorstak, vasthoudt.