Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 21, opdracht 5

sun quod eris = ik ben wat jij zult zijn ze bedoelen ermee, dat hij(de ik persoon) dood is, en dat de jij persoon later dood zal zijn.