Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 20, tekst A: Tanaquil helpt Servius Tullius op de troon

1. Temidden van de oproer beval Tanaquil dat het paleis gesloten werd en ze gooiden alle getuigen eruit.
2. Intussen, terwijl ze de wond van de koning verzorgt, laat ze Servius komen.
3. Nadat ze de bijna levenloze man aan hem had laten zien, zei ze
4. terwijl ze zijn rechterhand vasthield;
5. 'De herders, door de zonen van Ancius Martius gestuurd, hebben de koning met een bijl gedood.
6. Als jouw plannen door de plotselinge situatie, verlamd zijn, volg dan de mijne.
7. Want van jou, oh Servius. is het koninkrijk, als je een man bent,
8. niet van hen, die met andermans handen de koning hebben gedood.

9. Intussen was het gerucht verspreid dat de koning gedood was.
10. Een grote menigte mensen was samen gekomen bij het paleis.
11. Daarom heeft Tanaquil het geschreeuw van de menigte horend, besloten het volk kalmeren.
12. Uit het hogere deel van het paleis sprak ze door een raam het volk toe.
13. Ze zei dat er iets afschuwelijks was gebeurd. Dat de koning met een slag van een bijl getroffen was.
14. Dat het zwaard echter volstrekt niet diep in zijn lichaam was afgedaald.
15. 'De wond,' zei ze, 'heb ik bekeken en alles is gezond. De koning komt reeds bij.
16. Spoedig zullen jullie hem zien. Intussen zal Servius Tullius, die bij jullie
17. in grote eer is, de taken van de koning vervullen.'

18. Daarna verborg Tanaquil een aantal dagen, waarin Servius zijn invloed versterkte,
19. de dood van haar echtgenoot.
20. Toen pas berichtte zij het volk dat Tarquinius dood was.
21. Zo zorgde de slimme vrouw ervoor dat Servius Tullius Tarquinius Priscus kon opvolgen.