Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 20, opdracht 4

res militaris-krijgswezen
res divinae-godsdienst
res familiaris-familie aangelegenheid
res nautica-zeewezen
res novae-verandering
res secundae-voorspoed
res publicae-de staat