Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 19, opdracht 12

De vrouw laat met opzet de handelende persoon weg. Ze vondt het gebeurde zo vreselijk dat ze de dader, die nota bene haar zoon is, niet kan noemen.