Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 18, opdracht 9

Oefening 9:
1.1) Vijandige grond
1.2) Mannelijke stem
1.3) Slavenkleding (een vodje)
1.4) Gevoelig standbeeld

2.1) De nauwelijks gelovige verhevene
2.2) Vriendschappelijk meisje
2.3) Verschrikkelijke stem
2.4) Staande makker/alleenstaande makker.

Uitleg bij 2.1:
Als je zo verheven bent dat je denkt dat je nergens meer in hoeft te geloven.