Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 18, opdracht 6

1. De Romeinse jongemannen organiseerden een schouwspel voor de naburige volkeren, terwijl ze vrouwen zochten.
(petentes)
2. Vele mannen zijn samengekomen in de stad, omdat(/terwijl) zij begeren de nieuwe stad te zien
(cupientes)
3. Zelfs een grote menigte Sabijnen kwam naar het schouwspel, omdat ze zich verheugen.
(gaudentium)
4. Zodra de tijd van het spectakel kwam, roofden de Romeinen de Sabijnse maagden, terwijl zij hevig schreeuwden.
(clamantes)