Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 18, tekst B

Dus bereidde Romulus, zijn woede verbergend, plechtig de spelen ter ere van Neptunus voor en nodigde naburige volken uit voor het schouwspel.
Velen stemden hiermee in, omdat ze de nieuwe stad wilden zien.
Ook van de Sabijnen kwam er een groot aantal samen met kinderen en vrouwen.
Zodra ze de huizen en muren van de stad hadden gezien, konden ze nauwelijks geloven dat Rome in korte tijd zo was gegroeid.
Toen de tijd voor de spelen was aangebroken, richtten allen hun ogen op het schouwspel.
Plotseling renden de Romeinse jongemannen uiteen en roofden de Sabbijnse maagden,
sommige voor zichzelf, sommige voor de voornaamsten van de stad.
Ze voerden de schreeuwende en huilende maagden met zich mee naar hun huis.
Eerst waren de maagden zeer verontwaardigd.
Maar Romulus zelf ging rond en probeerde de woede van de maagden op vriendelijke wijze te verzachten.
Later leidden de Romeinen hen in het huwelijk. (trouwden met hen)
De vaders van de maagden waren, nadat ze tevergeefs geprobeerd hadden hun dochters met zich mee terug te voeren, woedend weggegaan, terwijl ze de Romeinen heftig vervloekten.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 15

Gewijzigd afgelopen maand: 21